Reklamacje

Chcesz reklamować zakupiony produkt?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Pisemnie na adres: Słońsko 45A, 88-110 Słońsko
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@sexodus.pl

W piśmie muszą znaleźć się następujące informacje: 

  • jaki przedmiot chcesz reklamować,
  • jaki jest z nim problem,
  • w jaki sposób nastąpiła awaria i kiedy,
  • jakie są Twoje życzenia odnośnie reklamacji (zwrot kosztów, wymiana towaru, naprawa towaru).

Nie zapomnij dopisać swoich danych kontaktowych. Dzięki tym informacjom szybciej będziemy mogli podjąć kolejne kroki. Po analizie, która trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentu, dostaniesz wiadomość o statusie reklamacji.

W przypadku zwrotu reklamowanego towaru musi być on czysty, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami oraz instrukcjami. Produkty są przez nas sprawdzane oraz testowane, jeśli nie znajdziemy wady towar jest zwracany na Twój koszt.